Índex

Índex alfabètic de les entrades en català
 1. A (o En) cap sense barret (o descobert), tothom hi té dret
 2. A Aransa, cap de porcs, aransuts i orellabruts
 3. A cabal
 4. A cada cap hi ha un món
 5. A Cap d'Any comença l'any
 6. A cap o creu
 7. A cap segur
 8. A cap som!
 9. A Capçanes, draps dolents
 10. A Capellades tots són lladres; a la Pobla, encara més; a Vilanova, cucales, i a Igualada, figueters  
 11. A capgirells
 12. A carta cabal
 13. A cavall corredor (o menjador), cabestre curt
 14. A cop de mar, cap serè  
 15. A gran cap, gran talent, si no està ple de vent
 16. A Hortells, molta fulla i pocs capells 
 17. A l'altre cap del món 
 18. A l'escapça
 19. A la fossa faràs cap amb vestit sense butxaques
 20. A la madrastra la varen fer de sucre i el cap del nas li va amargar
 21. A la Pobla són els poblesos; a la Pobleta, els pobletans; a Llagunes, cap de matxos, i a Rubió, cap de marrans
 22.  A la Pobla, poblatons; a Berga, bergadans, i a Bagà, són cap de matxos, perquè deixen cremar els sants
 23. A Lleida vas? Cap i cabellera hi deixaràs
 24. A molt vi, poc cap
 25. A muntanya són cap-grossos, al Vallès són encantats, i a Sant Feliu de Codines n'hi ha alguns de barrejats
 26. A què treu cap...? 
 27. A qui dóna el que té, abans no s'empassa, pica-li el cap amb una maça
 28. A qui el cap li creix, el seny se li enriqueix  
 29. A qui donació en vida faça, que li esclafen el cap amb una maça
 30. A qui llegeix molts llibres, el cap se li torna fum
 31. A Rubió, saltabarrancs, capdemarrans i negadeutes 
 32. A tal cap, tal barret
 33. A tant per cap
 34. A tant per cap, com a Montserrat
 35. A Xaló, cabuts
 36. Abaixar (o Acalar, o Acotar) el cap 1
 37. Abaixar (o Acalar, o Acotar) el cap 2
 38. Abaixar (o Acalar, o Acotar) el cap 3 
 39. Abella (o Abelles) de juliol, el cap li (o els) dol
 40. Advocats, cap a l'infern de cap
 41. Agafar entre cap i coll
 42. Agafar la figa pel capoll 
 43. Aixafar-li el cap
 44. Aixecar (o Alçar) el cap 1
 45. Aixecar (o Alçar) el cap 2
 46. Aixecar el cap a una bóta
 47. Al cap 
 48. Al cap (o Al Capdavall, o Al cul, o Al fons) del sac es troben les engrunes 1
 49. Al cap (o Al Capdavall, o Al cul, o Al fons) del sac es troben les engrunes 2
 50. Al cap (o Al Capdavall, o Al cul, o Al fons) del sac es troben les engrunes  3
 51. Al cap d'una hora, Déu vos guard
 52. Al cap darrer
 53. Al cap de
 54. Al cap de cabells tothom hi dóna cops de martell 
 55. Al cap de temps 
 56. Al cap del ram trobarem el centener 
 57. Al cap fred i als peus calor, no t'escoltis cap doctor 
 58. Al cap i a l'hort es coneix la dona el que val 
 59. Al cap i a l'últim 
 60. Al cap i a la darreria 
 61. Al cap i a la fi 
 62. Al cap no s'hi fica el que no hi cap 
 63. Al cap pelat, tothom hi té part  
 64. Al cap pelut, tothom hi escup
 65. Al capdamunt (d'alguna cosa) 1
 66. Al capdamunt (d'alguna cosa) 2
 67. Al capdamunt te troben i al capdavall t'esborren
 68. Al capdavall 1
 69. Al capdavall 2
 70. Al capdavall 3
 71. Al capdavant
 72. Al capvespre
 73. Al mal de cap omple-li el pap
 74. Al minyó, molta bena (o braga) i poc capçó
 75. Al peix menut, el cap li put 
 76. Al poll de juliol, el cap li dol 
 77. Al qui sigui boig (o Qui fa donació) com en Rabassa, que li piquin el cap amb una maça 
 78. Alçar el cap 1
 79. Alçar el cap 2
 80. Alfarb, el cap del món
 81. Amagar (o Posar) el cap sota l'ala
 82. Amb el cap (ben) alt 1
 83. Amb el cap (ben) alt 2
 84. Amb el cap alt 
 85. Amb el cap baix 
 86. Amb el cap com un timbal 
 87. Amb el cap cot 
 88. Amb el cap descobert 
 89. Amb el cap dret 
 90. Amb el cap fred 
 91. Amb el cap i amb els peus l'ànima coneixereu
 92. Amb el cap jup
 93. Amb el cap sota l'ala
 94. Amb els ulls fora del cap
 95. Amb les dones de cap verd, qui més hi fa més hi perd
 96. Amb les mans al cap
 97. Amb tres menes de gents no vulguis plets: amb qui treu el cap per la finestra de llana, amb qui es vesteix pel cap i amb qui mai parla per boca pròpia
 98. Amoretes de Cap d'Any, per Sant Miquel afany
 99. Anar (de) cap per avall
 100. Anar (de) cap per avall (una cosa)
 101. Anar a cap i barreja
 102. Anar a l'altre cap de món
 103. Anar amb el cap alt 1 
 104. Anar amb el cap (ben) alt 2
 105. Anar amb el cap baix
 106. Anar amb el cap davall la clova
 107. Anar amb el cap sota l'ala
 108. Anar amb es cap an es vent
 109. Anar calent de cap
 110. Anar cap a l'aire 
 111. Anar cap baix
 112. Anar cap cot
 113. Anar cap jup
 114. Anar capalt
 115. Anar capbaix
 116. Anar capell en mà
 117. Anar caperrot
 118. Anar capficat
 119. Anar capsoto 
 120. Anar de (o a) capgirells 
 121. Anar de cap a caiguda 
 122. Anar fent caps de guaita 
 123. Anar més de cap que de cames 
 124. Anar més de pressa el cap que les cames 
 125. Anar mudat fins al capdamunt 
 126. Anar per mal cap 
 127. Anar-hi de cap 
 128. Anar-l'hi el cap 
 129. Anar-li el cap enfora 
 130. Anar-li el cap entorn 
 131. Anar-se-l'hi el cap
 132. Anar-se-li'n del cap
 133. Anar-se'n (o Tornar-se'n) amb les mans al cap
 134. Anar-se'n cap cot
 135. Anar-se'n de cap
 136. Anar-se'n del cap
 137. Ans, havents i concertants trenquen el cap als estudiants
 138. Any de naps, pocs maldecaps 
 139. Apedaçant s'arriba al Cap d'Any 
 140. Aquest cap només barrina
 141. Arc de sant Martí a la prima, tapa't mariner amb la caputxina 
 142. Arc de sant Martí al capvespre, l'endemà festa
 143. Arc de sant Martí al matí, aixeca't el caputxí
 144. Arc de sant Martí, al matí fa ploure i al capvespre fa espargir
 145. Ardiment és cap i principi de moltes virtuts
 146. Arrencar-se els cabells del cap
 147. Arribar al capdamunt 1
 148. Arribar al capdamunt 2
 149. Ase vell, cabestre nou
 150. Assentar-se-li el cap
 151. Assentir amb el cap
 152. Badar-li el cap
 153. Baixar els fums del cap
 154. Ballar de capoll 1
 155. Ballar de capoll 2
 156. Ballar de capoll 3
 157. Ballar de capoll 4
 158. Ballar-l'hi pel cap
 159. Bandera vella, honra de capità
 160. Banya de cabra al capvespre, d'aigua en serem festa
 161. Barceloní, cap de tupí, calces estretes, roba pessetes
 162. Barra de cap i dona d'esquena
 163. Batre el cap per les parets
 164. Bernat, Bernat, pega't al cap! 
 165. Blat ajagut alça el cap de l'amo 
 166. Bleda vol dir encantada i freda; julivert, cap verd, i marduix, cap fluix
 167. Boig serà el campaner que assenyala pedregades per Cap d'Any
 168. Bon cabal per a un pobre home!
 169. Bon cap per a pom d'escala
 170. Bon cap per a pom de barana
 171. Bon cap per portar perruca
 172. Bon cap, bona tanda
 173. Bon capell fa bon frare
 174. Bon vi fa mal (de) cap
 175. Bona dona, mal cap
 176. Bons canonges i mal capítol
 177. Bóta buidada no té caputxí
 178. Bou sense cabestrell (o cabestrol) es llepa allà on vol
 179. Buidar-s'hi el cap
 180. Bullir-li el cap
 181. Buscar postes de sol i caps de setmana
 182. Cabal de sang, cabal de fang
 183. Cabal mal adquirit, no fa profit
 184. Cabal mal guanyat a l'hereu va mancat
 185. Cabdellar la troca
 186. Cadascú fa córrer l'aigua al seu cap-rec
 187. Calent de cap
 188. Candelera espessa, guarda't sa cabeça
 189. Cap 1
 190. Cap 2
 191. Cap a on el cor camina el cap s'inclina
 192. Cap aigualós
 193. Cap alt
 194. Cap amenaçat, no acostuma a ser pegat
 195. Cap avall no hi ha ningú vell
 196. Cap baix
 197. Cap blanc 
 198. Cap blanc fa respecte 
 199. Cap boig 
 200. Cap bonyegut
 201. Cap boterut
 202. Cap buit
 203. Cap calent
 204. Cap calent, peus freds, ventre lleuger i cor net 
 205. Cap cap pla, cap al cap del replà
 206. Cap carregat
 207. Cap clos
 208. Cap com un genoll
 209. Cap com una barcella
 210. Cap com uns tres quartans
 211. Cap cot
 212. Cap d'aigo
 213. Cap d'ala
 214. Cap d'animal
 215. Cap d'Any
 216. Cap d'Any en dijous porta mals de cor
 217. Cap d'Any en dimarts porta mal de cap
 218. Cap d'Any en diumenge, ven el bou i no sembris
 219. Cap d'Any en divendres porta mal de ventre
 220. Cap d'Any gelat, any de molt blat (o molt pa assegurat)
 221. Cap d'Any serè, tot l'any va bé
 222. Cap d'Any, neules
 223. Cap d'aram
 224. Cap d'ase
 225. Cap d'ase no emblanqueix mai
 226. Cap d'aula
 227. Cap d'ennigulada
 228. Cap d'escarola
 229. Cap d'esquila
 230. Cap d'estopa 1
 231. Cap d'estopa 2
 232. Cap d'estopa 3
 233. Cap d'estornell
 234. Cap d'olla
 235. Cap d'oriol
 236. Cap d'ovella i garres de llop (o de lleó)
 237. Cap d'uaixa
 238. Cap d'uiastre
 239. Cap de barana
 240. Cap de barrina
 241. Cap de be 1
 242. Cap de be 2
 243. Cap de biret
 244. Cap de bisbe 
 245. Cap de blens 1
 246. Cap de blens 2
 247. Cap de bou 1
 248. Cap de bou 2
 249. Cap de bou de Mataró, porta banyes i jo no
 250. Cap de broma
 251. Cap de brot
 252. Cap de burro
 253. Cap de cadernera
 254. Cap de carabassa
 255. Cap de caraina
 256. Cap de carbassí
 257. Cap de cascavells
 258. Cap de catúfol
 259. Cap de cisall
 260. Cap de collons
 261. Cap de cony
 262. Cap de corfa de meló 
 263. Cap de creu! 
 264. Cap de cul 
 265. Cap de dansa 
 266. Cap de Déu! 
 267. Cap de divissori 
 268. Cap de dona, cap de diable 
 269. Cap de farina
 270. Cap de fer petar brases
 271. Cap de ferrada
 272. Cap de ferro 1
 273. Cap de ferro 2
 274. Cap de fibló
 275. Cap de fil
 276. Cap de fum
 277. Cap de fusta
 278. Cap de gri
 279. Cap de grills
 280. Cap de grumo
 281. Cap de Judes!
 282. Cap de llauna
 283. Cap de lluç
 284. Cap de llúpia
 285. Cap de maça
 286. Cap de mastre
 287. Cap de meló 1
 288. Cap de meló 2
 289. Cap de mes
 290. Cap de moixeta
 291. Cap de mort
 292. Cap de nivolat
 293. Cap de núvol
 294. Cap de pa
 295. Cap de pardals (o pardalets)
 296. Cap de pasta
 297. Cap de plata
 298. Cap de poal
 299. Cap de pom d'escala
 300. Cap de rafel
 301. Cap de ruc
 302. Cap de ruc fet amb suc!
 303. Cap de sant Marc
 304. Cap de sant Pare
 305. Cap de sant Pere
 306. Cap de serafí
 307. Cap de setmana
 308. Cap de soc
 309. Cap de soca
 310. Cap de sola
 311. Cap de son 1
 312. Cap de son 2
 313. Cap de suro
 314. Cap de tartana
 315. Cap de tòtina
 316. Cap de tribulacions
 317. Cap de trons
 318. Cap de turc
 319. Cap de vent 1
 320. Cap de vent 2
 321. Cap de voliols
 322. Cap de xai
 323. Cap desbaratat, tothom hi té part
 324. Cap desfet 1
 325. Cap desfet 2
 326. Cap desgavellat
 327. Cap destornillat
 328. Cap dur 1
 329. Cap dur 2
 330. Cap dur 3
 331. Cap eixelebrat no vol ser reptat
 332. Cap escabellat
 333. Cap escarolat
 334. Cap esflorat
 335. Cap espès
 336. Cap ferit
 337. Cap fluix
 338. Cap fred, peus calents i cor valent
 339. Cap gran i gran cap, són dues coses diferents
 340. Cap gros 1
 341. Cap gros 2
 342. Cap gros 3
 343. Cap gros 4
 344. Cap gros o molt savi o molt talòs
 345. Cap gros, cervell petit
 346. Cap gros, gran talòs
 347. Cap grossos de Mataró