dijous, 20 de desembre del 2018

Cap de trons

Parèmia: Cap de trons - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap boig.

Localització: Es diu en cat. or..