dilluns, 18 de març del 2019

Cap gros 3

Parèmia: Cap gros 3 - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap buit.

Localització: Es diu al Vallès.