dijous, 31 de gener del 2013

Amb el cap (ben) alt 1

Parèmia: Amb el cap (ben) alt 1 - loc. adv. fig.

Explicació: Altiu.


Sinònims:
 • Amb la cua dreta.
 • Capalt.
 • Cuadret.

dilluns, 28 de gener del 2013

Amagar (o Posar) el cap sota l'ala

Parèmia: Amagar (o Posar) el cap sota l'ala - fr. f. fig.

Explicació: Inhibir-se, defugir la responsabilitat.

Castellà:
 • Cerrar los ojos [ES].
 • Esconder (o Meter) la cabeza bajo el ala [ES].
Sinònims: Tancar els ulls a (o davant) alguna cosa.

dijous, 24 de gener del 2013

Alfarb, el cap del món

Parèmia: Alfarb, el cap del món - refr.

Explicació: Dita tòpica.

Nota: Documentat a Conca (1993), com a La terra i la llibertat. Pobles. Alfarb és un municipi de la Ribera Alta.

Localització: Es diu al País Valencià.dilluns, 21 de gener del 2013

Alçar el cap 2

Parèmia: Alçar el cap 1 - fr. f. fig.


Sinònims: Veg. Aixecar el cap 1 i 2.

dijous, 17 de gener del 2013

Alçar el cap 1

Parèmia: Alçar el cap 1 - fr. f. fig.

Explicació: Anar-se'n decididament, emprendre la marxa cap a un lloc determinat.

Localització: Es diu a Mallorca.

dilluns, 14 de gener del 2013

Al qui sigui boig (o Qui fa donació) com en Rabassa, que li piquin el cap amb una maça

Parèmia: Al qui sigui boig (o Qui fa donació) com en Rabassa, que li piquin el cap amb una maça - refr.

Explicació: No s'ha de fer donació dels béns en vida.

Castellà:
 • No debe uno desnudarse antes de ir a meterse en la cama [ES].
 • Quien da lo suyo antes de su muerte, merece que le den con un mazo en la frente [ES].
Sinònims:
 • A qui dóna el que té, abans no s'empassa, pica-li el cap amb una maça.
 • A qui donació en vida faça, que li esclafen el cap amb una maça.
 • Qui en vida fa donació es bat el cap amb un bastó (o tió).
 • Veg. tb. Qui per altri es descompassa, es bat es cap amb una maça.
Nota: En Rabassa sembla que, ja de gran, va fer donació de tots els béns als seus fills i aquests van deixar de tenir-li atencions. .


Altres llengües:
 • LL: Donans omnia ante mortem, cum clavia percutinatur in fronte»
 • FR: Il ne faut pas se dépouiller avant de se coucher
 • OC: Que bailo soun be davans mouri, merito de pati
 •  PT: Con este mazo de robre, á quem por los seus fillos se faxer pobre

dijous, 10 de gener del 2013

Al poll de juliol, el cap li dol

Parèmia: Al poll de juliol, el cap li dol - refr.

Explicació: Per la calor.

dilluns, 7 de gener del 2013

Al peix menut, el cap li put

Parèmia: Al peix menut, el cap li put - refr.

Explicació: S'ha de menjar ràpidament, perquè es deteriora amb molta rapidesa.

Nota: Documentat a Amades (1951), com a Refranys de pescador i de mariner.

dijous, 3 de gener del 2013

Al minyó, molta bena (o braga) i poc capçó

Parèmia: Al minyó, molta bena (o braga) i poc capçó - refr.

Sinònims: Veg. Si és baró, estrenyeu-li el capçó.