dijous, 3 de gener del 2019

Cap de voliols

Parèmia: Cap de voliols - loc. nom. fig.

Explicació: Criatura molesta.

Localització: Es diu al Bages.