dilluns, 28 d’abril del 2014

Cap cot

Parèmia: Cap cot - loc. nom.

Explicació: Taciturn.

Castellà: Taciturno [ES].

Sinònims:  
  • Callat.
  • Cap-cotxo.
  • Cap jup.
  • Cap moix.
  • Moix.
  • Reservat.
  • Trist.

dijous, 24 d’abril del 2014

Cap com uns tres quartans

Parèmia: Cap com uns tres quartans- loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap de bou 1.

Localització: Es diu en cat. or.

dilluns, 21 d’abril del 2014

Cap com una barcella

Parèmia: Cap com una barcella- loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap de bou 1.

Localització: Es diu al País Valencià.

dijous, 17 d’abril del 2014

Cap com un genoll

Parèmia: Cap com un genoll - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap pelat.

Localització: Es diu al País Valencià.

dilluns, 14 d’abril del 2014

Cap clos

Parèmia: Cap clos - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a les Illes.

dijous, 10 d’abril del 2014

Cap carregat

Parèmia: Cap carregat - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap espès.

Localització: Es diu a les Illes.

dilluns, 7 d’abril del 2014

Cap cap pla, cap al cap del replà

Parèmia: Cap cap pla, cap al cap del replà - fr. f.

Explicació: Embarbussament.

dijous, 3 d’abril del 2014

Cap calent, peus freds, ventre lleuger i cor net

Parèmia: Cap calent, peus freds, ventre lleuger i cor net - refr.

Sinònims: Veg. Cap fred, peus calents i cor valent.

Nota: Documentat a Amades (1951), com a Refranys del mal i de la salut.