dijous, 28 de febrer del 2019

Cap fluix

Parèmia: Cap fluix - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap boig.

Localització: És d'abast general.