dilluns, 11 de març del 2019

Cap gros 1

Parèmia: Cap gros 1 - loc. nom.

Explicació: Desproporcionat.

Sinònims:
  • Caparràs 1.