dijous, 28 de març del 2019

Cap gros, cervell petit

Parèmia: Cap gros, cervell petit - refr.

Castellà:
  • Cabeza grande, cerebro flaco [ES]
  • Cabeza grande, talento chico [ES]
  • De tal cabeza, tal seso [ES].

Sinònims:
  • Veg. Cap gros o molt savi o molt talòs.

Altres llengües:
  • OC: Grosse teste, pau de sen o Testo grosso, pau d'esprit.
  • PT: Tal cabeça, tal sizo.
  • FR: Grosse tête peu de sens.