dijous, 21 de març del 2019

Cap gros 4

Parèmia: Cap gros 4 - loc. nom. fig.

Explicació: Qui té un càrrec superior.

Castellà:
  • Mandamás [ES]
  • Pez gordo [ES].

Sinònims:
  • Ser una personalitat (o el capitost, o el director, o el patró, o el principal, o l'amo).