dilluns, 4 de febrer de 2019

Cap dur 3

Parèmia: Cap dur 3 - loc. nom. fig.

Explicació: Home tossut i fet a la seva.

Localització: Es diu a Llagostera.