dijous, 29 de novembre del 2018

Cap de son 1

Parèmia: Cap de son 1 - loc. nom. fig.

Explicació: Dormilega.

Localització: Es diu a Falset i a Tortosa.