dilluns, 25 de febrer del 2019

Cap ferit

Parèmia: Cap ferit - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap calent.

Localització: Es diu a Mallorca.