dijous, 7 de març del 2019

Cap gran i gran cap, són dues coses diferents

Parèmia: Cap gran i gran cap, són dues coses diferents - refr.

Castellà:
  • Cabeza grande y gran cabeza, son dos cosas muy diversas [ES].

Nota: Em sona a castellanisme, per l'ús de gran en lloc de gros.

Localització: Es diu al País Valencià.