dilluns, 25 de març del 2019

Cap gros o molt savi o molt talòs

Parèmia: Cap gros o molt savi o molt talòs - refr.

Sinònims:
  • Cap gros, cervell petit 
  • Cap gros, gran talòs 
  • A qui el cap li creix, el cervell se li enriqueix.

Nota: També trobem documentades algunes variants, com ara Cap gros? Home savi o molt talòs, Cap gros, home savi o molt talòs o Com més gros, més talòs.

Localització: Es diu a Guimerà i Bolvir (sembla bastant més general).