dilluns, 21 de gener del 2019

Cap desgavellat

Parèmia: Cap desgavellat - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap boig.