dilluns, 3 de desembre del 2018

Cap de son 2

Parèmia: Cap de son 2 - loc. nom. fig.

Explicació: Persona de poca comprensió, ensopida.

Localització: Es diu a Pineda.