dilluns, 12 de novembre del 2018

Cap de serafí

Parèmia: Cap de serafí - loc. nom. fig.

Explicació: Persona de molta comprensió.

Localització: Es diu a Barbens.