dilluns, 14 de gener del 2019

Cap desfet 1

Parèmia: Cap desfet 1 - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap obert.