dijous, 22 de novembre del 2018

Cap de soca

Parèmia: Cap de soca - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Montblanc.