dijous, 14 de febrer del 2019

Cap escarolat

Parèmia: Cap escarolat - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap d'escarola.

Localització: Es diu al Bages.