dijous, 14 de març del 2019

Cap gros 2

Parèmia: Cap gros 2 - loc. nom. fig.

Explicació: Saberut.

Castellà:
  • Cabezota [ES]
  • Ser un pozo de ciencia [ES].

Sinònims:
  • Ser una enciclopèdia (o un pou de ciència).