dilluns, 31 de desembre de 2018

Cap de vent 2

Parèmia: Cap de vent 2 - loc. nom. meteor.

Explicació: Bufada de vent impetuosa i breu.