dilluns, 18 de febrer del 2019

Cap esflorat

Parèmia: Cap esflorat - loc. nom. fig.

Sinònims:
  • Veg. Cap boig.

Localització: Es diu a Mallorca.