dijous, 17 de gener del 2019

Cap desfet 2

Parèmia: Cap desfet 2 - loc. nom. fig.

Explicació: Un mal cap.

Sinònims:
  • Veg. Cap boig.

Localització: Es diu a Falset.