dijous, 30 d’octubre de 2014

Cap de cul

Parèmia: Cap de cul - loc. nom. fig. vulg.

Sinònims: Veg. Cap buit.