dilluns, 27 d’octubre de 2014

Cap de creu!

Parèmia: Cap de creu! - interj.