dijous, 23 d’octubre del 2014

Cap de corfa de meló

Parèmia: Cap de corfa de meló - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Vila-real.