dilluns, 13 d’octubre de 2014

Cap de cisall

Parèmia: Cap de cisall - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.

Localització: Es diu a la Franja de Ponent.