dilluns, 20 d’octubre de 2014

Cap de cony

Parèmia: Cap de cony - loc. nom. fig. vulg.

Sinònims: Veg. Cap buit.