dijous, 2 d’octubre del 2014

Cap de carbassí

Parèmia: Cap de carbassí - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Altea.