dijous, 16 d’octubre del 2014

Cap de collons

Parèmia: Cap de collons - loc. nom. fig. vulg.

Sinònims: Veg. Cap buit.