dijous, 9 d’octubre del 2014

Cap de catúfol

Parèmia: Cap de catúfol - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap pelat.

Localització: Es diu a l'Empordà.