dilluns, 3 de novembre de 2014

Cap de dansa

Parèmia: Cap de dansa - loc. nom. fig.

Explicació: Capdavanter.

Castellà: Amo del cotarro [ES].