dilluns, 6 d’octubre del 2014

Cap de cascavells

Parèmia: Cap de cascavells - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.