dilluns, 29 de setembre del 2014

Cap de caraina

Parèmia: Cap de caraina - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu en català oriental.