dijous, 22 de gener del 2015

Cap de meló 2

Parèmia: Cap de meló 2 - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap de bou 1.