dijous, 29 de gener del 2015

Cap de moixeta

Parèmia: Cap de moixeta - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.

Localització: Es diu a Mallorca.