dilluns, 26 de gener del 2015

Cap de mes

Parèmia: Cap de mes - loc. nom.

Explicació: Darrers dies del mes.

Castellà: Finales de mes [ES].

Localització: És d'abast general.