dijous, 1 de gener del 2015

Cap de llauna

Parèmia: Cap de llauna - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap pelat.

Localització: Es diu a l'Empordà.