dilluns, 13 de gener del 2014

Buscar postes de sol i caps de setmana

Parèmia: Buscar postes de sol i caps de setmana - fr. f. fig.

Explicació: No anar a la feina, ser malfeiner.

Sinònims:  
  • Voler postes de sol i caps de setmana.
  • Veg. tb. Esperar postes de sol i caps de setmana.

Localització: Es diu al Principat.