dijous, 8 de gener de 2015

Cap de llúpia

Parèmia: Cap de llúpia - loc. nom. fig.

Explicació: Aturat, amb poca iniciativa.