dilluns, 19 de gener del 2015

Cap de meló 1

Parèmia: Cap de meló 1 - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit .

Localització: És d'abast general.