dilluns, 12 de gener del 2015

Cap de maça

Parèmia: Cap de maça - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Menorca.