dilluns, 1 de desembre del 2014

Cap de ferro 2

Parèmia: Cap de ferro 2 - loc. nom. fig.

Explicació: Incansable pel que fa al treball mental.

Sinònims: Veg. tb. Ser un cap de ferro 2.