dilluns, 15 de desembre del 2014

Cap de fusta

Parèmia: Cap de fusta - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Igualada i a Vic.