dijous, 27 de novembre del 2014

Cap de ferro 1

Parèmia: Cap de ferro 1 - loc. nom. fig.

Explicació: Per designar l'enteniment tenaç en les seves idees, algú difícil de convèncer.

Castellà:
  • Cabeza de hierro (o dura) [ES]. 
  • De cabeza dura [ES].
Sinònims:  
  • Agarrat a la seva, com un ase (o com un marrà) 
  • Cap d'aram (o de mastre, o dur 2, o quadrat) 
  • Caparrut 
  • Capçana 
  • De mal ferrar 
  • Del morro fort 
  • Dur de cap 2 (o de pelar) 
  • Veg. tb. Ser un cap de ferro 1.
Localització: Es diu a Mallorca i a Menorca.