dilluns, 22 de desembre del 2014

Cap de grills

Parèmia: Cap de grills - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.