dijous, 25 de desembre de 2014

Cap de grumo

Parèmia: Cap de grumo - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap buit.

Localització: Es diu a Tortosa.