dijous, 18 de desembre del 2014

Cap de gri

Parèmia: Cap de gri - loc. nom. fig.

Sinònims: Veg. Cap boig.

Localització: Es diu a Mallorca.